Polityka prywatności - OneClinic
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zapewniamy, aby pacjent był w pełni satysfakcjonowany ze skutecznego zabiegu prowadzącejgo do wyleczenia i spełenienia zamierzonych działań.

Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej www.oneclinic.pl

Zobacz też: obowiązek informacyjny 

Jeżeli tutaj Państwo trafili, to znaczy że cenicie Państwo swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy ten dokument, w którym znaleźć można zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.oneclinic.pl

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest firma A&K Concept sp. z o.o. sp. komandytowa, właściciel kliniki One Clinic, mieszcząca się przy ul. Przy Bażantarni 8B lok. U3, w Warszawie. NIP: 9512491891 REGON: 384579991 KRS: 0000807847

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@oneclinic.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o prywatność, ale również o Państwa czas. Dlatego przygotowaliśmy skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

  • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo dane osobowe, a my gwarantujemy, że te dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, jaki Państwo spędzili na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować czy wyrażają Państwo zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.
  • Korzystamy z narzędzia analitycznego HotJar, które śledzi zachowania podejmowane w obrębie naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Hotjar Limited. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie w Państwa przypadku takich plików cookies, czy nie.
  • Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii reklamowych i tego, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie w Państwa przypadku takich plików cookies, czy nie.
  • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do  Państwa spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez nas w Państwa przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
  • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Google+.
  • Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.
  • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej można znaleźć więcej szczegółów.

Dane osobowe

Administratorem strony jest firma A&K Concept sp. z o.o. sp. komandytowa, właściciel kliniki One Clinic, mieszcząca się przy ul. Przy Bażantarni 8B lok. U3, w Warszawie. NIP: 9512491891 REGON: 384579991 KRS: 0000807847

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

Uprawnienia. RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

1)    prawo dostępu do danych osobowych,

2)    prawo do sprostowania danych osobowych,

3)    prawo do usunięcia danych osobowych,

4)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)    prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6)    prawo do przenoszenia danych,

7)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)    prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Z naszej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Państwu, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych. Dla Państwa wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje zawsze – jeżeli uznają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mogą też Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany wcześniej adres e-mail (biuro@oneclinic.pl) można wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by skontaktować się z nami.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Państwa dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy (np. Home.pl) przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Kontakt e-mailowy/formularz kontaktowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez formularz kontaktowy na stronie, w sposób naturalny przekazują nam Państwo adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Te dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami Państwo prowadzili (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na  Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Można zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony mogą Państwo zadecydować, czy wyrażają zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Adwords. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google Ads zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z  konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będą Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony można wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:   https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystają Państwo z naszych stron. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Państwa zachowania na stronie.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będą Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Można dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony mogą Państwo wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani  szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google:   https://policies.google.com/privacy.

Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa informacje w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Państwa informacji spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjęli Państwo w ramach naszej strony. Informujemy Państwa jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Państwu zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku można również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony mogą Państwa zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez nas w Państwa przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Hotjar. Korzystamy z narzędzia Hotjar, zapewnianego przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Z pomocą Hotjar analizujemy  zachowania naszych użytkowników na stronie www.oneclinic.pl, takie jak czas spędzany na poszczególnych stronach, przyciski, w które klikają, linki, z których korzystają itp. Robimy to w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci optymalizacji naszych stron internetowych.

Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Państwa zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekranu, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Hotjar przechowuje te informacje w ramach psedunonimizowanego profilu. Ani Hotjar, ani my nigdy nie będziemy wykorzystywać tych informacji w celu Państwa identyfikacji. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności Hotjara: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Mogą Państwo sprzeciwić się tworzeniu Państwa anonimowego profilu oraz przechowywaniu informacji na Państwa temat przez Hotjar, przechodząc do tej strony: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony można zadecydować, czy w Państwa przypadku będziemy mogli korzystać z Hotjar, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych mogą być używane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wideo. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzą się Państwo na ich załadowanie, należy powstrzymać się przed odtwarzaniem wideo

Odtwarzając wideo, Google lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do serwisu Google lub Vimeo, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Google lub Vimeo przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą Państwa wylogować się z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest nasza strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Można też zapoznać się z informacjami, które dotyczą także danych dotyczących Państwa zdrowia (jeśli są Państwo już naszym pacjentami i wypełniali Państwo u nas dokumentację medyczną) – przeczytają Państwo stosowne szczegóły TUTAJ (proszę kliknąć)

 

 

Zarezerwuj wizytę już teraz

tel. +48 795 895 111
Zamknij szukanie
Wróć na początek strony